• Het Vensters-dashboard

  De resultaten van het feitenonderzoek vind je in een interactief online dashboard dat je als deelnemer bekijkt via onze website. Je hoeft dus niet meer een aparte app te downloaden, zoals in het verleden het geval was. In het Vensters-dashboard vergelijk je eenvoudig je eigen managementinformatie met die van andere deelnemers. Hoe ‘scoor’ jij vergeleken met anderen? Hieronder wat (geanonimiseerde) voorbeelden.

  Dashboard Vensters voor Bedrijfsvoering
  Het dashboard van Vensters voor Bedrijfsvoering
  De totale apparaatskosten per inwoner zijn toegenomen: gemiddeld van €622,- naar €736,-

   

  Binnen de overhead zijn Financiën & Control en ict de grootste componenten

   

  De overhead van gemeenten is de afgelopen jaren afgenomen van 30,3% naar 28,5% (overheadformatie als percentage van de totale formatie)

   

  De beschikbare werkruimte is afgenomen van gemiddeld 29 naar 24 m2 vloeroppervlakte per fte

   

  De ict-kosten zijn gemiddeld gestegen van €7.800,- naar €8.600,- per te servicen medewerker

  Meer weten? Neem contact met ons op